Vårt miljöarbete – miljöpolicy

RMS Lagerinredningar AB tillhandahåller lagerlösningar för att skapa säkra lagermiljöer till Nordens alla lager. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och skall då vid nyproduktion verka för att använda leverantörer med tydlig miljöprofil. 

 

 

 

RMS Miljöpolicy

 • Vi skall följa lagar och regler för gällande miljölagstiftning.
 • Vi skall minska och förebygga eventuella utsläpp till luft, mark och vatten.
 • Vi skall stäva efter att minska användningen av kemiska produkter.
 • Vi skall köpa och sälja begagnat material i huvudsak för att reducera miljöpåverkan. 
 • Vi skall skrota allt vårt överblivna material för återvinning.
 • Vi skall göra kontinuerliga förbättringar i vår verksamhet mot minskad miljöpåverkan. 
 • Vi skall alltid tanka det miljövänligaste drivmedelsalternativet.
 • Vi skall inte använda våra fordon i onödan. 
 • Vi skall använda det material som är bäst i miljösynpunkt vid vår tillverkning.
 • Vi skall sträva efter att använda de leverantörer som kan påvisa miljömedvetenhet.
 • Vi skall sprida miljömedvetenhet till alla våra medarbetare genom utbildning.

Eskilstuna den 1 December 2021

RMS Lagerinredningar AB är miljödiplomerade med Svensk Miljöbas.

 

Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning

 

 

Miljöberättelse RMS 2021

Miljöpolicy RMS 2021

 

 

 

Våra Partners