/sakerhetstillbehor/warehouse-check-felanmalningssystem/?mode=pad&rnd=132660874300000000

Warehouse check – WHC

Digitalt kontroll- och felanmälningssystem.

Warehouse check är ett digitalt kontroll- och felanmälningssystem med åtgärdskontroll för dig som vill ha ett mobilt, enkelt och snabbt verktyg.

WHC är ditt kontrollsystem i molnet, utvecklat av lagerchefer och certifierade besiktningsmän.

Kontakta oss för mer information.

Länk till inloggning och hemsida.

  • Anpassas efter Era behov. Olika mallar för olika typer av inredningar.
  • Kan användas för andra ändamål, exempelvis skydds- och brandskyddsronder.
  • Molnbaserad och tillgänglig via webbläsare i antingen via smartphone eller läsplatta.
  • Personlig inloggning.
  • Protokoll lagras krypterat på driftsäkra servrar med backup varje dygn.

Våra Partners