/sakerhetstillbehor/rasskyddsnat/?mode=pad&rnd=132835333940000000

Rasskyddsnät

Skydda personal mot nedfallande gods!

Genom att montera nät på pallställets baksida, utgör det ett rasskydd som hindrar gods från att falla ner och orsaka person- och materialskador.

Raskyddsnät används i alla typer av lager, från det lilla manuellt fungerande lagret till det stora helautomatiserade kranlagret.

Kontakta oss för rådgivning och offert.
Mejl: sales@rmslager.se
Tel: 016-12 10 33 

Våra Partners