/sakerhetstillbehor/halvpallsinsatser/?mode=pad&rnd=132660878700000000

Halvpallsinsatser

Halvpallsinsatser används vanligtvis till halvpallar, som ska placeras i pallställ, men kan även användas som pallstöd vid hårt belastade pallar.

Förutom att man höjer säkerhetsnivån i pallställ avsevärt med halvpallsinsatser finns dessutom följande fördelar:

  • Möjlighet att lagra engångspall
  • Möjlighet att lagra halvpall 800 x 600 mm
  • Möjlighet att lagra helpall 1200 x 800 mm med långsidan före
  • Som rasskyd vid genomfarter
  • Som skydd mot genomskjutning av pall* (gäller endast vid lagring av helpall 1.200 x 800 mm)

*) Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (s.k. genomskjutningskydd), om det inte är uppenbart onödigt. 8 §, bil. A, pkt 3.2 (AFS 2006:4).

Se olika varianter av halvpallsinsatser i vår webbshop

Kontakta oss för att få veta mer om hur du kan förbättra och göra ditt lager säkrare.

Kontakta oss för rådgivning och offert.
Mejl: sales@rmslager.se
Tel: 016-12 10 33

Våra Partners