Sodexo valde RMS Lagerinredning

Nordens ledande Service Managementföretag valde RMS för sitt nya lager med höga krav.

När Sodexo skulle utveckla en av sina verksamheter och investera i ett nytt lagersystemkontaktades RMS för uppdraget. Målet, att hitta en leverantör som kunde erbjuda en effektiv lösning för det nya lagret i en miljö med speciella krav. Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Torbjörn Rydberg, projektansvarig på Sodexo i samband med den nya investeringen.

Sodexos verksamhet är inriktad på servicetjänster, hur mycket av er verksamhet är att bedriva lager?

Det stämmer att driva lagerverksamhet inte varit vår huvudbusiness men det är ett område som Sodexo nu satsar hårt på. Vi ser att outsourcing blir mer och mer vanligt och vi får fler förfrågningar om att bedriva 3:e parts logistik. Främst från Kommuner och landsting som vi idag redan arbetar med, men även från andra företag.

Vad var anledningen till investeringen?

Vi vann en upphandling från Region Östergötlands Landsting där vårt uppdrag var att lagerhålla produkter för landstinget i regionen. När affären var i hamn gällde det för oss att hitta rätt lagerlokal och anställa personal samt att investera i en modern och för oss en anpassad lagerinredning. Valet hamnade på RMS i Eskilstuna.

Vad var viktigast när ni valde leverantör?

Först och främst kände vi att det måste vara rätt produkter. Med det menar vi att det ska vara ett modernt lagersystem som är utvecklingsbart över tid. Sen var det viktigt i och med att vi delvis arbetar i en renrumsmiljö där vi har större krav på utrustningen. Här passade RMS slutna och galvaniserade pallställ mycket väl in vilket gjorde att vi lätt kunde välja bort andra aktörer på marknaden. Slutligen kändes RMS väldigt pålitliga vilket vi kände var viktigt för ett långsiktigt samarbete. 

Hur blev själva lösningen från RMS?

I vår förfrågan ingick i princip tre olika delar. Dels en del för pallställ, en entresol och en del med hyllställ.  Vi gjorde en kravframställan för det nya lagret som delvis ändrades under själva installationstiden från oss själva och i samråd med RMS för att lösningen skulle bli så optimal som möjligt. När vi nu är i full drift så är vi mer än nöjda över den lösningen som vi och RMS har arbetat fram.

Hur upplever ni att samarbetet har varit med RMS?

Vi kände att viljan och engagemanget hos RMS hela tiden var till 100 %. Ansvaret för leverans och installation har hela tiden legat hos RMS och dom har löst det hela riktigt bra så vi är nöjda med både slutresultatet och samarbetet.

Hur arbetar ni med säkerhetsfrågor och utbildning av personal på ert lager?

I och med köpet av vår nya anläggning så ingick de säkerhetsdelar som vi önskade för att ha ett säkert lager. Just säkerhet är första punkt på vår agenda och den arbetar vi konstant med. I vår plan ingår även utbildning för personal i vår lagermiljö som RMS kommer att tillhandahålla med.

 

Kontakta RMS om du vill veta mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra Partners