När besiktade du lagret senast?

RMS ser till att hålla ditt lager säkert och tryggt. Genom att upptäcka skador tidigt kan olyckor förhindras och underhållskostnader minimeras.

Det finns många dolda risker på ett lager som felmon­terade ställage, skador, saknade delar eller personal som saknar den rätta utbildningen. Vissa risker är lätta att upptäcka, men många är dolda och om inte lämpliga åtgärder vidtas kan det resultera i personskador eller skador på lagret.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra Partners