Måste man byta en skadad eller böjd stolpe i pallstället?

Har du pallställ i din verksamhet så känner du säkert till delar eller mer av de olika standards samt AFS:er som berör din användning, ditt underhåll samt beskriver flera förekommande risker med pallstället.

Sedan nya EU harmoniserade standards togs fram och började gälla från 2009 så är dessa i högre grad idag än innan uppdateringen vad man kan kalla för levande dokument, då ratificeringen I samtliga medlemsstater samtidigt legitimerade ERF och dess arbete, vad innebär då detta för dig ?

1970 så skapades i the Fédération Européenne de la Manutetion ”F.E.M” en sektion 10 med namnet (Racking & Shelving), idag kallar producenter och distributörer det kort och gott ERF, European Racking Federation. ERF/FEM har genom åren gjort flera försök till att samla alla producenter och andra intresseägare för att få till en harmoniserad EN/EU standard, och 2002 hade man i princip alla underlag klara till det som med början 2008 presenterades i totalt 5 nya standards. Samtliga medlemsstater ratificerade dessa och de gäller nu i samtliga EU länder utan undantag, tillägg finns däremot i ett par länder.
Ändringar samt underlag för nya standarder presenteras löpande av ERF i deras bulletin.

De underlag som ERF/FEM arbetar fram är av alla anslutna aktörer på marknaden att följa.

Hur rör det här den böjda stolpen i pallstället?
I början på hösten 2016 kom en bulletin med ett ställningstagande som tydligt avråder helt från all form av upprätning av en skadad profil. En stolpe som fått en skada skall bytas, inte rätas ut, strukturen är för alltid förändrad och ingen kan längre garantera dess bärighet.

Via länken nedan kan du läsa hela ställningstagandet:
ERF Tech bulletin No.7

Våra Partners