Håller pallstället för en påkörning?

Förutom det mest uppenbara, trucken kan väga från något ton till flera tiotals ton och dessutom ha en massa olika laster samt hastighet, vet vi sällan eller aldrig hur samt vilken vilken del av trucken och lasten som träffar pallstället, spetsen på gaffeln, stödbenet, bakre delen på karossen ?
Svaret blir därför en ibland en aning dröjande, då det ur en försäljningssynpunkt kan verka lovande att garantera att pallstället klarar allt och lite till.

Men egentligen är svaret enkelt:

Pallställ har aldrig designats för att vara ”trucksäkra”, däremot så är det klart att ett pallställ naturligtvis kan användas på ett säkert sätt även om de inte är ”trucksäkra”.
I CEN/TC 344 kommittén har man enats om att bortse från EN 1991-1-7 vid design av pallställ detta går att läsa i följande standarder SS-EN15512 samt SS-EN15635.

Pallstället skall i alla lägen skyddas av fristående eller stolpburna skydd, vilket skydd man väljer visar sig ofta vid en riskbedömning, kombinera gärna detta med en utbildning i ställagelära.

Våra Partners