Djupstapling

Djupstaplingsställ används vid lagring av pallgods med stora volymer av samma artikel.

                     

Djupstapling eller ”kanallagring” är ett ytsnålt lagringssystem, och används för lagring av pallgods med hög volym per produktnummer.

Ställaget kan byggas antingen som ”drive-in” där trucken hämtar och lämnar från samma sida, eller som ”drive-through” där trucken passerar genom ställaget.

Djupstapling lämpar sig för gods som kan staplas på pallar, bakom eller ovanpå varandra. Pallarna staplas enligt FILO principen (First-In, Last-Out) på konsoler som är monterade på båda sidor om djupstaplingsraden. Det innebär att enskilda pallar inte kan nås direkt. Men som en form av blockstapling ökar djupstaplingssystemen avsevärt kompaktheten i lagret. Därför kan befintligt utrymme utnyttjas upp till 90 % effektivare i jämförelse med vanliga pallställ.

Hantering och förvaring av pallarna måste alltid ske långsides.

          

Våra Partners