VeddestaGruppen

VeddestaGruppen är ett TPL lager med stor kapacitet för sina många olika kunder. 

Kund: VeddestaGruppen, Stockholm

Utmaning: Fylla lagerplats på entresol med rader av effektiva hyllor för plock.

RMS leverans: Cirka 2 km rader med Superhyllan med 5 hyllnivåer i varje sektion. Sektionsbredd: 1350 mm. Perforerade hyllplan med 50 % genomsläpp för att klara av brandkraven. Montage av leveransen. 

Funktion: Plockhyllor för diverse olika artiklar. 

Är du intresserad av Superhyllan? Mer info hittar du här. 

Om Veddesta
Tredjepartslogistik/Veddesta Distribution

Att få logistiken att fungera på ett företag är nyckeln till framgång.
Veddesta är en agil logistikpartner som utöver lagerhållning och godshantering även erbjuder service som administration och transportplanering.Långa rader med hyllställ levererade av RMS.


5 hyllplansnivåer i varje sektion. 


Perforerade hyllplan för att klara kundens brandkrav.

 

 

 

 

Våra Partners