RMS levererar till expanderande Nordic Cooling Solutions i Köping

Nordic Cooling Solutions i Köping är ett expansivt företag som har vuxit från 60-120 miljoner kronor i omsättning och från 8 medarbetare till 31 under det senaste året. RMS har varit med dem på deras resa och levererat en komplett lagerlösning.  

Kund: Nordic Cooling Solutions.

Utmaning: Det är viktigt att det är enkelt, att det går snabbt att köra ut och in varor och att vi maxar takhöjden. Vi har väldigt skrymmande föremål som tar mycket volym. 

RMS lagerlösning/leverans: Pallställage med gula bärbalkar (som förenklar arbetet för truckförarna), säkerhetsprodukter och expertbesiktningar. Vi levererar till ett lager som hela tiden växer. 

 

Nordic Cooling Solutions affärsverksamhet består av direktförsäljning och servicelösningar till butiker av kyl- och frysar i hela Europa. I dag har de ett flytande lager med cirka 12.000 enheter, som går in och ut ur pallställen hela tiden. Så det är full ruljans på lagret. RMS Lagerinredning har levererat lagerinredningen, säkerhetsprodukterna och gjort expertbesiktningar till NCS. 

Lagerchefen Daniel Källberg är stolt över sitt lager med 1.500 pallplatser,
som hela tiden växer.

Vi tog tillfället i akt vid ett besök och intervjuade lagerchefen Daniel Källberg om deras lagers betydelse för verksamheten och hur det har växt i takt med företaget. 

Vilken roll spelar lagret för er verksamhet?
– Det har gått från att ha varit ganska litet till att bli vår kärnverksamhet och det centrala i verksamheten. 

Hur stort är ert lager och vad består det av?
– Det består huvudsakligen av pallställ och säkerhetstillbehör. Vi har cirka 4.000 kvm lageryta i dag, men står i begrepp att utöka den. 

Har ni någon strategi när det gäller ert lager?
– För oss är det viktigt att det är enkelt, att det går snabbt att köra ut och in varor och att vi maxar takhöjden. Vi har väldigt skrymmande föremål som tar mycket volym. 

Vad är viktigt för er i er lagermiljö?
– Att det finns ett logistiskt tänk. Att man tänker, sektioner, nivåer och pallplats för att lagerhanteringen ska bli så effektiv som möjligt. 

Vad har RMS tillfört som leverantör?
– Vi har haft en väldigt god kontakt och ni har löst våra önskemål på ett bra sätt. Jan-Åke har gett oss en mycket bra service. Det har inte varit något krångel, utan smidigt och enkelt och bra rådgivning vid beställningar. 

Hur ser era planer ut framåt för lagret?
– Vi ska utöka lagret med 500 pallställ. Utbyggnaden ska stå klar till efter nyår. 

Hur påverkar er miljö- och ISO-certifiering hur ni arbetar med lagret?
– Vi källsorterar och kvalitetssäkrar hela flödet. Säkerhetsaspekten är mycket viktig för oss och att vi har den säkerhetsutrustning som krävs för att leva upp till våra certifieringar. Varje år gör vi också en besiktning av lagret för att undvika onödiga olyckor. 

Har ni några utmaningar när det gäller ert lager eller lagerverksamhet?
– Vi har expanderat kraftigt under väldigt kort tid. Det har medfört att vi har haft svårt med kompetensförsörjningen till lagret. På kort tid har vi nyanställt 13 nya lagermedarbetare. 

Vad är det roligaste med ditt jobb, Daniel?
– Det är att man står inför ständiga utmaningar då man måste tänka på lager platser, lagerzoner, effektiviseringar och ekonomi.

Ser du några trender inom lagerhantering?
– Man märker mer och mer hur företag vill centralisera sina lagerlösningar samtidigt som man vill effektivisera och optimera dem.

Kyl och frysar på lagret hos Nordic Cooling Solutions.

Lagerinredning med säkerhetsutrustning från RMS som stolpskydd och gavelskydd. 

 

Vad är du mest stolt över med ditt lager – Daniel? (se filmen)
Lagerchef: Daniel Källberg.
Storlek på lageryta: Totalt 6.000 kvm.
Höjd i tak: 7,5 meter. 

RMS lagerleverans
Lagerinredning: 1.500 pallplatser, som ska utökas till 2.000. Vi har matchat den gula väggen med röd-gula balkar och galvaniserade gavlar. Färgen på balkarna underlättar också truckförarnas arbete genom att de syns bättre. 

Säkerhet: Röda säkerhetsprodukter som gavel- och stolpskydd. 

Montage: RMS har monterat alla våra pallställ.

Besiktning: För att vi ska förebygga olyckor och hålla hög säkerhetsnivå för våra medarbetare låter vi RMS göra en expertbesiktning varje år.

Utbildning: Vi har utbildat delar av vår personal i ställagelära hos RMS.

 

OM NORDIC COOLING SOLUTION

Vi såg en lucka på marknaden

När vi startade vår verksamhet 2008 såg vi en lucka på den professionella plug-in-kylmarknaden i Norden. Båda våra ägare, Mikael Fyrpihl och Niklas Lundkvist, kommer ursprungligen från säljande roller i mat- och dryckesbranschen. I de funktionerna saknade de en leverantör av plug-in-kylar och frysar som kunde erbjuda en helhetslösning. Förutom ett sortiment av de bästa och mest säljande kylarna och frysarna, service och rekonditionering, behövdes en fullfunktionslösning för att hantera allt praktiskt kring utrustningen. Till exempel antal kylar och frysar ute i handeln, status på varje utrustning, beställning av service i hela Norden etcetera. Det blev NCS mission att fylla den luckan. Nu ser vi också fler och fler exempel på hur våra kunder sparar stora summor på att välja vår totallösning Total Solution.

Våra Partners