Entresol & entresolplan

Utnyttja höjden i din lokal. Vi konstruerar, levererar och monterar CE-godkända entresollösningar som anpassas efter önskemål som storlek, höjd och lastförmåga.

Med ett mellangolv (entresolplan) fördubblas golvytan och skapar nya ytor för lager, produktion, personalutrymmen m.m. Vi anpassar entresolen utifrån dina behov med flera olika typer av räcken, trappor och grindar. Vi bygger från en till tre våningar, med eller utan integrerade hyllor (hyllställsburen entresol). Bjälklaget dimensioneras enligt gällande EU-standard för laster från 350 kg/kvm och uppåt.

Stor flexibilitet: 
Entresoler kan användas för nästan all typ av godshantering som förekommer inom lagerverksamhet. Inte enbart för extra lagringsutrymme utan också för hyllplock, kontor, GOH (kläder på hängare).

Hur du vill använda din entresol påverkar många gånger slutkostnaden. Exempelvis skiljer det sig en hel del i pris mellan en entresol för kontor och en entresol med integrerade flow-racks och transportband.

Kostnaden är inte det enda du bör tänka över när du funderar på hur du skall använda din entresol, se över hur lagrets processer förändras med en entresol och hur du kan få bäst ROI på investeringen.

Avbrottsfritt:
I vanliga fall installerar vi entresolen utan att påverka/avbryta det dagliga arbetet på lagret eller i dina lokaler, vilket betyder att du inte behöver förlora effektivitet när du adderar yta genom en entrésol, jämfört med att flytta din verksamhet för att få större yta.

Det fördelaktiga priset för en entresol är självklart en viktig punkt, men det kan finnas andra lösningar som kan vara vettiga att överväga. Funderar du på hur du skapar mer utrymme på befintlig yta, kontakta oss så tittar vi gemensamt över dina behov och kommer med förslag på en lösning. 

Våra Partners