Arbetsmiljöverkets krav

RMS utför ställagebesiktningar enligt Svensk Standard SS 2240 eller SS-EN15620, 15635 samt Arbetsmiljöverkets krav

RMS utför ställagebesiktningar enligt Svensk Standard SS 2240 eller SS-EN15620, 15635 samt Arbetsmiljöverkets krav.

En besiktning utförd av RMS omfattar, förutom sedvanlig skadekontroll, 
följande punkter:

1 - Montagekontroll - ställaget korrekt monterat enligt leverantörens anvisningar
2 - Lodkontroll - djup/längsled
3 - Kontroll av bärbalkarnas nedböjning (stickprov)
4 - Kontroll av erforderlig uppmärkning med tillåtna belastningar
 


ARBETSMILJÖVERKETS SKÄRPTA KRAV avseende säkerhet på lager
Utdrag ur: AFS 2006:04, Användning av arbetsutrustning

A 3.2 Pallställ och andra lagerställ

  • Ett lagerställ som är avsett för varierande laster skall, på väl synlig plats, vara beständigt märkt med maxlast per sektion samt maxlast per bärplan
  • Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd.
  • Ett pallställ skall vara förankrat om det finns risk för instabilitet.
  • Ett pallställ skall vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället ( s.k. genomskjutningsskydd ) om det inte är uppenbart onödigt.

För besiktning av era lagerinredningar, kontakta våra besiktningsmän:         
Göran: 019-673 20 33
Dag: 019-673 20 37

Besiktning_570x300.jpg (1)

Ja, tack. Jag vill veta mer.

Våra Partners