Professionella besiktningar

Ett säkert lager är ett bättre lager!

Vi hjälper er att hålla ert lager säkert och tryggt. Genom att upptäcka skador tidigt kan olyckor förhindras och underhållskostnader minimeras. Det finns många dolda risker på ett lager som felmon­terade ställage, skador, saknade delar eller personal som saknar den rätta utbildningen. Vissa risker är lätta att upptäcka, men många är dolda och om inte lämpliga åtgärder vidtas kan det resultera i personskador eller skador på lagret. 

RMS erbjuder tjänster som kan hjälpa dig att förhindra tillbud och olyckor. Vi har hjälpt tusentals kunder med support under många år och med denna erfarenhet finns vi för att hjälpa ditt företag, oavsett litet eller stort.

Expertbesiktning av ditt lager

- Enligt europastandard SS-EN 15635:2008 och gällande krav.
- Ett effektivare och säkrare lager.
- Detaljerat protokoll med besiktningsprogrammet BAS.
- Minskade reparationskostnader.
- Kontrollerade ställage uppmärkta med dekal.

Boka besiktning nu! För säkerhets skull!


Vill du veta mer om besiktning.
Kontakta Göran Jinghede Telefon: 070-522 65 25
 eller skicka ett mail till: goran@rmslager.se

 


Göran Jinghede gör expertbesiktning hos Sodexo 2019.

 

 

Besiktning_570x300.jpg (1)

Ja, tack. Jag vill veta mer.

Våra Partners